Standarde și normative

Sistemele de Management de Mediu şi al Calităţii din cadrul HOBAS sunt în conformitate cu ultimele cerinţe ale ISO 9001 şi ISO 14001 şi sunt certificate de către institute independente. Standardele de înaltă calitate unitare sunt un element-cheie al produselor HOBAS şi adânc înrădăcinate în filosofia corporativă.

Standarde:
ISO 10467 Rețelele de conducte pentru canalizare și drenaj cu presiune și fără presiune, din materiale plastice - sistemele din materiale plastice din fibră de sticlă (GRP), pe bază de rășini nesaturate din poliester (UP)
ISO 10639 Rețelele de conducte pentru canalizare și drenaj cu presiune și fără presiune, din materiale plastice - sistemele din materiale plastice din fibră de sticlă termostabile (GRP) , pe bază de rășini nesaturate din poliester (UP)
ISO 25780
EN 1796 Rețelele de conducte pentru alimentarea cu apă cu sau fără presiune din materiale plastice - sistemele din materiale plastice din fibră de sticlă termostabile (GRP) pe bază de rășini nesaturate din poliester (UP)
EN 14364 Rețelele de conducte pentru canalizare și drenaj cu presiune și fără presiune din materiale plastice - sistemele din materiale plastice din fibră de sticlă termostabile (GRP), pe bază de rășini nesaturate din poliester (UP) - specificații pentru țevi, fitinguri și îmbinări
Specificități în funcție de țară HOBAS se conformează standardelor locale, printre altele ASTM, AWWA, DIN, ON, BS.Vă rugăm să consultați paginile web locale ale HOBAS pentru standardele și normativele specifice fiecărei țări.