Rugozitate hidraulică

Conductele din GRP prezintă caracteristici excelente din punct de vedere hidraulic cu pierderi de sarcina mult mai scăzute comparativ cu alte produse la diametre similare. Proprietăţile hidraulice sunt excelente datorate stratului interior din rașină pură care asigură protecţia împotriva mediului coroziv și nu permite formarea depunerilor. Toate acestea fac din ţevile HOBAS o alternativă atractivă pentru utilizarea în transportul apei potabile şi apelor uzate şi aici în special pentru colectoarele cu debite scăzute. Conductele HOBAS au următoarele valori de rugozitate hidraulică.

Coeficienți de rugozitate pentru țevi
Colebrook-White k 0.01
Hazen-Williams C 155
Mannings n 0.008-0.01

În consecinţă, este nevoie de mai puţină energie pentru a transporta fluidul prin conductă. Cantitatea de energie economisită (conductele sub presiune) reprezintă un aspect important care trebuie luat în considerare în ceea ce priveşte rentabilitatea unui sistem de ţevi. Având în vedere stratul interior omogen, depunerile de nămol şi cruste sunt astfel reduse la minimum. Costurile de întreţinere şi curăţare sunt în consecinţă păstrate la minim, iar conductele sunt din start mai eficiente.