Rezistență la coroziune

Ţevile HOBAS nu conduc electricitate şi nici nu sunt supuse la atacuri cauzate de acizi, baze şi săruri. Există o corelaţie directă între rezistenţa chimică a conductelor HOBAS şi tipul de răşină utilizat. Răşinile standard asigură că sistemul este adecvat pentru calitatea de astăzi a apelor uzate. Aceasta are o valoare pH-ului de la 1 la 10 şi o temperatură maximă permanentă de 35°C. Clasa standard (VA) este de asemenea rezistentă la efectele acidului sulfuric biogenic, care este generat în sistemele mari de canalizare, cu perioadă lungă de retenţie.

 

Răşinile speciale pot fi utilizate pentru a satisface aplicații speciale, cum ar fi în aplicaţiile industriale (a se vedea clasele de rezistenţă). Nu sunt necesare straturi de protecţie sau finisaje. Coroziunea galvanică poate fi exclusă.

Testul la deformare cu coroziune

Există un test util pentru a determina modul în care ţevile GRP vor reacţiona în acest domeniu: testul la deformare cu coroziune, care controlează posibilele fisuri datorate coroziunii apărute în urma stresului. Țevile sunt supuse unor sarcini de încărcare atât fizice (proiectare structurală), cât şi chimice (mediu), şi anume conducta este ţinută într-o stare deformată într-o soluţie de acid sulfuric. Rezultatele testului standardizat în conformitate cu ASTM 3681/3262 (Societatea Americană pentru Testarea Materialelor) sunt concludente, deoarece acesta se desfăşoară pe o secţiune de conductă la o scară de 1:1. Testul reflectă, prin urmare, aplicaţii practice, în condiţii mai dure, pe cât posibil, fără a necesita teste inutile pentru criterii individuale care pot fi, de asemenea, contradictorii, în cazul compuşilor. Atunci când această procedură de testare este utilizată, ţevile HOBAS arată un nivel ridicat de deformare a fibrelor datorită în primul rând structurii peretelui, realizate prin procesul nostru de fabricaţie. Un strat de rășină pură de cel puţin 1 mm grosime şi fără goluri , extrem de compact, va asigura o rezistenţă ridicată la difuzie. Am efectuat aceste teste pentru o lungă perioadă de timp la fabricile din Europa, Statele Unite şi Australia. Pe baza unei durate de viaţă de 50 de ani, ţevile HOBAS ating un nivel de deformare al fibrei de cel puţin ε = 1,1%. Ca rezultat, ţevile HOBAS au marje ridicate de securitate chimică atunci când sunt aplicate sarcini externe.