Sistemul de drenare pentru poduri HOBAS - BridgeLine®

Ţevile HOBAS GRP se conformează în mod optim cerinţelor stabilite pentru drenarea podurilor. Specificaţiile sunt îndeplinite datorită turnării centrifugale. Designul aprobat al ţevii asigură rezistenţa, durabilitatea, aspectul armonic, calitatea şi eficienţa costurilor.

Rezistența

Sistemele HOBAS Bridgeline fac faţă cu uşurinţă încărcăturii podurilor. Sarea de pe drum, carburantul sau reziduurile de ulei nu afectează calitatea conductelor. Nicio protecţie anticorozivă suplimentară pentru interior sau exterior nu este necesară.

 

Suprafaţa exterioară a ţevii este rezistentă la raze UV. Nu sunt necesare măsuri suplimentare de protecţie.

 

Ţevile HOBAS Bridgeline nu includ material metalic. Nu există coroziune electrochimică. Curenţii de dispersie de la liniile de cale ferată sau cablurile aeriene nu influenţează conducta.

Domeniul de aplicare al produselor
Diametrul nominal [DN] 150 - 3600 mm
Presiunea nominală [PN] 1 bar
Produse - Țevi, Îmbinări, Armături, Accesorii
- Material rezistent la UV